Current Location Home Contact Us 联系我们

地 址:浙江省温岭市箬横镇白马路1号

网 址:http://www.shinyauto.com

E_mail:sh.lin@china.com

董事办:    0576-88418511

传  真:    0576-86828512

副总经理:    0576-88418606

市 场 部:    0576-88418608

采 购 部:    0576-88418610

人力资源部:    0576-86828725

设备规划部:    0576-88418633

财务部:    0576-88418518

质量保证部:    0576-88418618

技术部开发部:    0576-88418620

2015-2016 © ZHEJIANG SHINY AUTOMOBILE PARTS CO.Ltd.          Record Number: Zhejiang ICP No. 09110546       Technical Support ; eglobe